KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm iş süreçlerinde, sürekli iyileştirme ile müşterilerimize, sanayiye, topluma ve çalışanlara fayda sağlayan marka bir şirket olmak hedefindeyiz.

BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN;
• Paydaşlarımızın ihtiyaç, beklenti ve şartlarını karşılayarak memnuniyetini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi,
• Çalışanlarımızın tüm süreçlerimize katılımını artırarak ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacağımızı,
• Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olarak, uygulanabilir şartlara ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlayacağımızı,
• Yönetim Sisteminin etkinliği için hesap verilebilir olmasını sağlayacağımızı,
• Kalite politikası ve kalite amaçlarının kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunu güvence altına alacağımızı,
• TS EN ISO 9001 : 2015’e ve aynı zamanda sahip olduğumuz diğer yönetim sistemi standartlarına uyacağımızı ve yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ediyoruz.

POLİTİKAMIZ İSE AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR;
• VAN PRES için Kalite ile ilgili Yönetim Sisteminin amacı, ilgili standartlara ve müşteri taleplerine uygun çalışmalar gerçekleştirmek için gerekli şartları sağlamak ve hizmet standardını bu çalışmalar kapsamında sağlamak,
• Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına almak,
• Etkin Yönetim Sistem şartlarına uygunluğun önemini paylaşmak,
• Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe almak, yönlendirmek ve desteklemek,
• Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklemek,
• Müşterilerimize hizmet verirken profesyonel uygulamalara ve numune işleme proseslerimizin kalitesine önem vermek,
• Çalışanlarımızın kalite belgelerine aşina olmalarını ve çalışmaların da politika ve prosedürleri uygulamalarını sağlamaktır.